Bodový systém

Bodový systém: Vrací se dvoubodový trest, desítky přestupků bez bodu!

Přehlednější, mírnější k bagatelním přestupkům, přísnější k těm závažnějším, kvůli kterým umírají lidé na silnicích. Tak by se daly popsat hlavní změny v novele zákona o silničním provozu, který po vypořádání připomínek míří na Legislativní radu vlády.

Ministerstvo dopravy pokročilo s přípravou nového bodového systému - vypořádalo na 200 připomínek z ostatních ministerstev a krajů, zohlednilo také desítky připomínek od veřejnosti a odborníků.

"Jdeme po vzoru západních zemí, kde v současnosti kladou větší důraz na nejčastější prohřešky jako je nevěnování se řízení kvůli telefonování, vysoké překročení rychlosti, alkohol za volantem. Přísněji se tak postihuje záměrné porušování předpisů, kdy cílem je vyloučit tzv. piráty silnic z provozu. Bodový systém má působit preventivně a být pro řidiče srozumitelný,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček.

Více bodů pro piráty silnic

Jednou ze změn oproti původnímu návrhu je návrat dvoubodového přestupku. Po vypořádání připomínek tak zůstaly například dva body u překročení rychlosti o více než 10 km/h a méně než 20 km/h v obci a méně než 30 km/h mimo obec.

Související obsah

Nová úprava bodového systému tak obsahuje tři sazby: 2, 4 a 6 bodů podle závažnosti přestupku. I tak jde podle ministerstva o výraznější zjednodušení oproti stávajícím pěti sazbám.

Nižší tresty u malých přestupků

U bagatelních prohřešků, jako je podle ministerstva špatné parkování, porušení zákazu zastavení a stání, nerozsvícení světel, zapomenutí dokladů nebo překročení rychlosti do 10 km/h, se snižuje horní hranice pokuty na místě z 2.000 korun na 1500 korun a body se nezapisují.

"V těchto případech může policie vyřešit na místě přestupek také domluvou. Naopak u nejzávažnějších přestupků může nově řidič přijít o řidičské oprávnění až na tři roky. Dosud byla nejdelší doba zákazu řízení dva roky," popisuje mluvčí ministerstva František Jemelka.


Podívejte se na stručný přehled největších změn:

Nové povinnosti

V rámci připomínek se do návrhu přidala povinnost řidiče nosit reflexní vestu při vystoupení z auta do vozovky v případě nouzového stání i v obci. Nově je v silničním zákoně také výslovně zakázáno parkovat na chodníku. Upouští se také od možnosti policie odebrat na místě řidičský průkaz osobě, která se nepodrobila povinné lékařské prohlídce.

Tvrdší postih"zelenáčů"

Hranice pro odebrání řidičského průkazu zůstává na 12 bodech, návrh ovšem počítá se snížením na šestibodovou hranici u začínajících řidičů po dobu dvou let.

Zahlcené úřady

Jedna ze zatím nevypořádaných připomínek je návrh na přesunutí agendy přestupků z pražského magistrátu na jednotlivé městské části.

Související obsah

"Vzhledem k zahlcení Magistrátu hl. m. Prahy a zejména ministerstva dopravy jako odvolacího orgánu dochází často k tomu, že přestupky nejsou v zákonem stanovené lhůtě projednány a pachatelé tedy nejsou potrestáni. Přesunutím této agendy a s ní související agendy rozhodování o zadržení řidičského průkazu by mělo dojít k důslednějšímu postihu pachatelů přestupků podle zákona o silničním provozu,“ vysvětluje návrh ministerstvo dopravy ve své důvodové zprávě.

Změny od roku 2022

Ministerstvo dopravy na změně bodového systému pracuje už od roku 2015. Tresty nebyly v silničním zákoně u drtivé většiny přestupků upravovány od roku 2007.

K připomínkování ministerstvo také vyzvalo veřejnost, která k návrhu zaslala stovky připomínek, řadu z nich se podařilo do výsledné novely promítnout. "Cílem navrhovaných změn je postihovat řidiče, kteří dělají přestupky vědomě a ohrožují většinu slušných účastníků silničního provozu. Zároveň má novela po více než 13 letech fungování zjednodušit rozdělení bodovaných přestupků či zavést pevné blokové pokuty u vybraných přestupků," vysvětluje ministerstvo.

Související obsah

Po projednání návrhu na Legislativní radě vlády půjde novela zákona na projednání ve vládě. Pokud se změnami budou členové kabinetu souhlasit, následně jej projednají obě komory parlamentu. Novela zákona počítá s účinností od 1. ledna 2022.

Hrozivý počet obětí

"Od roku 2017 se nedaří snižovat počet smrtelných obětí, ročně umře v České republice při dopravních nehodách přes 500 lidí a více než 2000 je těžce zraněno. V poslední dekádě se nám nedaří dostat na úroveň alespoň průměru Evropské unie. S 58 usmrcenými na jeden milion obyvatel patřila ČR v loňském roce 18. příčka v evropské sedmadvacítce,“ říká vedoucí BESIP Tomáš Neřold.

Související obsah

V roce 2017 zemřelo na českých silnicích 502 lidí, v roce 2018 to bylo 565 osob a v loňském roce 547. Podle Neřolda v posledních dvou letech jen ekonomické ztráty z dopravní nehodovosti dosáhly 80 miliard korun.

TN.cz
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Důležité Události