Za volantem

A je to tady zase: někteří řidiči neumí používat mlhovky. Jak jste na tom vy?

A je to tady zase: někteří řidiči neumí používat mlhovky. Jak jste na tom vy?
Zdroj: Profimedia

Česko přikryla inverzní poklice a sociální sítě jsou okamžitě plné nadávek řidičů, kteří nemůžou pochopit, že někteří jejich kolegové neumí správně používat mlhová světla. Svítí s nimi, kdy nemají a nebo naopak nepoužívají ani mlhovky a mnohdy ani nesvítí správně potkávacími světly. Zvládáte svícení v mlze správně?

Cestování po Česku v posledních dnech hodně komplikují mlhy. A znovu se ukazuje, že řada řidičů nepoužívá správně mlhová světla - často je zapomínají zapnout nebo je naopak nevypínají, když už je nepotřebují. Připomeňte si základní pravidla a doporučení.


Kdy používat mlhovky?

Při snížené viditelnosti, to znamená:

- když je hustá mlha

- když silně prší

- když vydatně sněží

Snížená viditelnost znamená situaci, která nedovoluje zřetelně rozeznávat vozidla, osoby nebo zvířata. Určitým vodítkem pro rozhodnutí, zda zadní mlhová světla zapnout, by měla být viditelnost zadních koncových světel vpředu jedoucího vozidla.

V mlze, při sněžení nebo silném dešti musí používat zadní (červená) mlhová světla a může používat i přední mlhová světla. Takže zatímco přední mlhovky za zmíněných podmínek být rozsvíceny mohou, zadní musí!

A kdy mlhovky naopak nepoužívat?

- když je lehký opar mlhy

- při mírném dešti

- pokud poletují sněhové vločky

- při projíždění městem nebo obcí


- v koloně

"Z hlediska bezpečnosti silničního provozu je nežádoucí zadní mlhová světla rozsvítit předčasně nebo je nechat svítit zbytečně, zlepší-li se povětrnostní podmínky. Zadní mlhová světla totiž mohou vzadu jedoucího řidiče oslňovat," upozorňuje policie. Oslnění mlhovkami má přitom podobnou intenzitu jako oslnění dálkovými světly.

Související obsah

V případě, že řidič nebude správně používat světla, dopouští se přestupku, za který mohou policisté dát až dva tisíce pokutu. Stejný postih hrozí chodcům a cyklistům, pokud se v mlze pohybují na silnici a na svém oblečení nemají reflexní prvky.

Související obsah

Jakmile se podmínky na silnici zlepší nebo když vjedete do kolony, je třeba mlhovky zhasnout. Ve městě se mlhovky sice používat mohou, ale jen při opravdu špatných podmínkách, v nezbytných situacích a velmi obezřetně.

"Mlhovky jsou do počasí, kdy není vidět "na krok" z důvodu mlhy a hrozí tak případná kolize s jiným vozidlem nebo účastníkem silničního provozu. Nepatří do počasí, kdy vidíte 500 metrů před sebe, ale jen je tma nebo lehká inverze," doplňují policisté.

Pozor na denní svícení!

Mnozí řidiči zapomínají na mlhovky, ale někteří dokonce špatně používají i koncová světla. Spoléhají na to, že jejich auto samo přepne mezi denním svícením a potkávacími světly. Jenomže senzor neumí rozeznat mlhu ve dne od svitu slunce, proto je nutné přepnout denní svícení na potkávací světla manuálně. Jinak vůz zůstává vpředu nedostatečně osvětlený a hlavně vzadu nesvítí vůbec!


Rychlost jízdy v mlze

Základní pravidla jízdy za zhoršených podmínek jsou pro všechny stejná. Důležitá je maximální předvídavost. Vždy se rozhodně vyplatí pomalejší jízda. Na podzim a v zimním období hrozí akutní nebezpečí smyku, a to především v místech, kde se mohou střídat různé povrchy.

Nejen v mlze, ale také při nepříznivém počasí tak policisté doporučují rychlost raději snížit.

Zákon stanoví, že řidič musí rychlost jízdy přizpůsobit zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla, předpokládanému stavu pozemní komunikace a mimo jiné musí jízdu přizpůsobit povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat. Smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na níž má rozhled, aby byl schopen zastavit před nenadálou překážkou (odstavené vozidlo, předmět na silnici, chodec, cyklista a podobně).

Související obsah

"Vjede-li řidič do úseku s mlhou, musí okamžitě snížit rychlost, samozřejmě s ohledem na vzadu jedoucí vozidlo, zvětšit vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla, rozsvítit světla, zapnout mlhová světla, pustit stěrače, zvýšit pozornost a plně se věnovat řízení," upozorňuje policie.


Co o osvětlení vozidel s říká zákon

1. Motorové vozidlo musí mít za jízdy rozsvícena obrysová světla a potkávací světla nebo světla pro denní svícení, pokud je jimi vybaveno podle zvláštního právního předpisu. Tramvaj musí mít rozsvícena potkávací světla nebo světla pro denní svícení.

2. Vozidlo musí mít za jízdy při snížené viditelnosti rozsvícena obrysová a potkávací nebo dálková světla, pokud je jimi vybaveno podle zvláštního právního předpisu.

3. Řidič nesmí užít dálková světla, je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena nebo mohl-li by být oslněn řidič protijedoucího vozidla, řidič vozidla jedoucího před ním nebo jiný účastník provozu na pozemních komunikacích, strojvedoucí vlaku, řidič jiného drážního vozidla nebo řidič plavidla. Při zastavení vozidla před železničním přejezdem nesmí řidič užít ani potkávací světla, pokud by jimi mohl oslnit řidiče vozidla v protisměru.

4. Přední světla do mlhy smí řidič užít jen za mlhy, sněžení nebo hustého deště. Zadní světla do mlhy musí řidič za mlhy, sněžení nebo hustého deště užít vždy.

5. Činná plocha světel nesmí být zakryta nebo nadměrně znečištěna.


Porucha v mlze

Dojde-li při jízdě v mlze k poruše vozidla, doporučuje se:

- dojet pokud možno na parkoviště nebo mimo silnici (na polní cestu a podobně)

- pokud to není možné, odstavit vozidlo co nejvíce vpravo (na krajnici, na dálnici v odstavném pruhu)

- nechat rozsvícená světla včetně mlhových

- zapnout výstražné světelné zařízení (varovné blikače)

- umístit v předepsané vzdálenosti výstražný trojúhelník

- spolujezdce nechat vystoupit (pravými dveřmi) a poslat je mimo komunikaci (za svodidla)

- přivolat pomoc (asistenční službu)

- zejména na dálnici informovat (telefonicky nebo z hlásky) policii, že jeho vozidlo tvoří překážku v silničním provozu

TN.cz
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Důležité Události