Doprava

Muži a ženy: Výzkum ukázal, kdo méně riskuje a jezdí bezpečněji

Muži a ženy: Výzkum ukázal, kdo méně riskuje a jezdí bezpečněji
Zdroj: Profimedia

Rozdíly mezi muži a ženami se významně projevují i v dopravě. Ženy absolvují více kratších cest, méně jezdí autem a častěji využívají hromadnou dopravu nebo chodí pěšky. Také citlivěji vnímají všechna rizika.

Ženy se účastní dopravních nehod výrazně méně než muži. V rámci zemí Evropské unie při nehodách zemře 3,5 krát více mužů než žen.

Muži jezdí autem více než ženy, najezdí více kilometrů a jsou tedy vystaveni riziku nehody častěji. "Na druhou stranu je dokázáno, že ženy v dopravě méně riskují, dopravní regulace vnímají pozitivněji než muži a také je více dodržují," doplňuje Pavel Řezáč z brněnského Centra dopravního výzkumu (CDV).

Podle CDV se ženy v dopravě chovají bezpečněji a citlivěji vnímají rizika. Jejich obavy jsou také výrazně vyšší. "Nicméně, pokud se ženy účastní dopravní nehody, mají vyšší pravděpodobnost vážného zranění," dodává Řezáč.

Související obsah

Závěry vyplývají z rozsáhlé studie, kterou CDV zpracovalo ve spolupráci s ministerstvem dopravy. Jedním z cílů bylo přinést komplexní přehled o dopravním chování, potřebách a preferencích žen v dopravě a o genderových rozdílech v této oblasti.

Mezi skupiny obyvatel, které jsou vystaveny zvýšenému riziku znevýhodnění v dopravě, patří osoby se sníženou pohyblivostí nebo jiným zdravotním omezením, starší jedinci, osoby ohrožené materiální chudobou a pečující o děti či jiné závislé členy rodiny. Větší podíl v rámci těchto skupin tvoří ženy.

Ženy víc cestují v MHD

Přestože se obecně v Evropě rozdíly mezi pohlavími postupně snižují, stále jsou to ženy, které činnostmi spojenými s péčí o rodinu a domácnost stráví výrazně více času než muži. Nejedná se pouze o starost s malými děti, ale také o péči o starší osoby závislé na pomoci druhých, kterých v důsledku demografických změn přibývá. "Ženy musí během dne skloubit povinnosti spojené se zaměstnáním i s chodem domácnosti. Často se proto nacházejí v časové tísni. Mají přitom v rodinách méně snadný přístup k autům," uvádí CDV.

"Ženy absolvují denně více cest, ale na kratší vzdálenosti. Kromě svých povinností doprovázejí děti i starší členy rodiny. Nevyužívají automobil v takové míře jako muži a místo toho více jezdí veřejnou dopravou či chodí pěšky," vysvětluje Petr Zámečník, dopravní psycholog CDV.

Práce v dopravě

Další oblastí genderových rozdílů v dopravě se týká zastoupení žen pracujících v dopravním sektoru. Ačkoliv byl v roce 2018 podíl všech pracujících žen v Evropské unii 46 %, v dopravním sektoru a logistice jich pracuje pouze 22 %.

V České republice bylo ve stejné době v oblasti dopravy a skladování zaměstnáno 26,5 % žen oproti 73,5 % mužů.

Související obsah

"Takto nízký podíl žen snižuje možnost perspektivy jejich profesního uplatnění. Je proto důležité se i v dopravním sektoru zaměřit na eliminaci genderového znevýhodnění. To znamená přibírat více žen a umožnit jim kariérní postup. Příčiny jejich nízkého zastoupení v dopravním sektoru do značné míry souvisí s již nastavenými pracovními podmínkami a různými genderovými stereotypy. Velký význam proto mají kampaně a iniciativy zaměřené na vzdělávání a přilákání dívek a žen do pracovních pozic v dopravním sektoru. Ruku v ruce s tím je potřeba vytvořit takové podmínky, které by ženy motivovaly v těchto pozicích zůstat," píše CDV k závěrům projektu.

TN.cz
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Související témata

Důležité Události