Bodový systém

Doživotní zákaz řízení? 11 otázek a odpovědí k novele bodového systému

Doživotní zákaz řízení? 11 otázek a odpovědí k novele bodového systému
Zdroj: Mediafax

Od začátku roku 2022 by měla začít platit novela silničního zákona, jejíž součástí je i výrazná změna bodového systému a sazebníku pokut. Podívejte se, jak ministerstvo dopravy reaguje na nejčastější otázky řidičů, které jsou s chystanou změnou spojené.

Ministerstvo dopravy si od úpravy zákona slibuje zvýšení bezpečnosti na českých silnicích. Uvědomuje si, že současná situace je tragická - agresivita některých řidičů je neúměrná a Česko dlouhodobě zaostává za ostatními evropskými zeměmi v počtech obětí nebo těžce zraněných při dopravních nehodách.

I proto chce ministerstvo celý systém postihů za přestupky po 14 letech fungování zjednodušit a zavést tři sazby bodů a čytři pásma pokut (blokových i těch ve správním řízení). Zpřísněním postihů závažných a vědomých činů hodlá zakročit hlavně proti pirátům silnic, naopak snížením pokut za bagatelní přestupky nešikanovat slušné řidiče.

Související obsah

Tohle je 11 otázek a odpovědí spojených s chystanou změnou. Pokud návrh projde schvalovacím procesem, měla by novela platit od 1. ledna 2022.


Mění se počet bodů?

Nemění. Počet bodů zůstává pořád stejný, tedy 12. Nově jsou 3 sazby bodů podle závažnosti přestupku:

6 bodů

4 body

2 body

Novela je podle ministerstva hlavně zaměřena na zvlášť závažné přestupky, páchané nezodpovědnými a agresivními řidiči.

Budou mít "piráti silnic" a řidiči pod vlivem alkoholu a drog konečně nějaký větší postih?

Od roku 2017 se nedaří snižovat počet usmrcených lidí důsledkem dopravních nehod. "Proto jsme připravili novelu, která závažné přestupky trestá systémem 2x a dost, protože řidič za porušení dostane 6 bodů," uvádí ministerstvo. Typickým závažným přestupkem je řízení pod vlivem drog, alkoholu nebo překročení rychlosti o více než 50 km/h. Zvyšuje se také doba, po kterou je řidiči odebrán řidičský průkaz, nově to může být až na tři roky.

Související obsah

Proč je to ve správním řízení dražší než na místě? 

Důvody, proč je pokuta na místě nižší než ve správním řízení na úřadě, jsou podle ministerstva v zásadě tři:

- Pokuta, kterou řidič dostane na místě, má mnohem výchovnější efekt, protože dochází k potrestání hned po spáchaném přestupku. Proto je systém nastaven tak, aby byl řidič motivován k tomu zaplatit pokutu na místě.

- Tím, že dojde k vyřízení přestupku pokutou na místě, se nezatěžují úřady další administrativou.


- V jednotlivých pásmech dochází ke zvýšení zejména horních hranic sazeb. Tím se rozšiří jednotlivá pásma tak, aby bylo v případě potřeby vzhledem k okolnostem spáchání přestupku možno uložit tvrdší pokutu než dnes.

Podívejte se, jak chystané změny komentuje dopravní expert Roman Budský:

Hlavní novarhované změny v bodovém systému:

Proč dochází k tak výraznému zvýšení postihů ve správním řízení?


"V žádném případě nedochází k výraznému zvýšení postihů naopak spíše k mírnému. Zatímco spodní hranice pokuty ve správním řízení zůstala zpravidla zachována nebo je podobná, navýšili jsme horní hranici, aby bylo možné vzhledem k okolnostem uložit vyšší pokutu", vysvětluje ministerstvo.

Proč není při vyřešení na místě dána fixní pokuta, ale je zachováno rozpětí? 

V návrhu jsou pokuty na místě fixně dané, a to skoro pro všechny přestupky – 1500, 2500 a 5000 korun. Jedinou výjimkou jsou přestupky drobné, bagatelní, jako je například neoprávněné stání a zastavení či mírné překročení rychlosti. U těchto přestupků ministerstvo navrhuje sazbu do 1500 korun proto, aby policista na místě mohl případný přestupek vyřešit domluvou.

Jak může být kdokoliv sankcionován dvakrát za jeden přestupek - pokutou i body?

"Body nejsou pro řidiče správním trestem. Pokud se opakovaně řidič dopouští protiprávního jednání, nerespektuje pravidla silničního provozu, ohrožuje tak bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a bude v důsledku dosažení celkového počtu 12 bodů vyřazen z tohoto provozu. Namísto opakovaných pokut je tak řidič vystaven hrozbě ztráty řidičského oprávnění," popisuje úřad.


Neuvažuje se o doživotním zákazu řízení za opakovanou jízdu pod vlivem alkoholu nebo drog?

Neuvažuje. Přísnější tresty za nejhorší prohřešky jsou podle ministerstva dostatečné. Jízda pod vlivem alkoholu či drog bude nově sankcionována pokutou v rozmezí 7000 až 25.000 korun a zákazem řízení v rozmezí 6 až 18 měsíců. Navíc řidiči (v případě nad 0,3 promile u alkoholu) bude zaevidováno 6 bodů. "V případě, že se řidič bude opakovaně dopouštět tohoto protiprávního jednání, bude mu vždy uložen zákaz činnosti. Pokud navíc bude i přes zákaz činnosti řídit, dopouští se trestného činu, za nějž mu může být uložen i nepodmíněný trest odnětí svobody," doplňuje ministerstvo.  


Přichází ekonomická krize a v návrhu bodového systému jsou vyšší pokuty. Nebudou pokuty pro lidi likvidační?

"Pokuty zvyšujeme pro řidiče, kteří opakovaně páchají závažné přestupky. Spoustu méně závažných přestupků bude pokutováno nižší sazbou a to do 1500 korun. Dnes je pokuta za 2000 korun. Pokuty nemohou být likvidační pro lidi, kteří by byli výši pokuty ohroženi majetkově a existenčně. V odůvodněných případech totiž lze snížit pokutu až na 1/5 dolní hranice sazby," odpovídá úřad.


Návrh počítá s bezpečnou vzdáleností. Jak se bude bezpečná vzdálenost definovat?

Malý odstup vozidel je častou příčinou dopravních nehod. Bezpečnou vzdálenost lze definovat 2 sekundovým rozestupem mezi jednotlivými vozidly a také tím, že řidič vozidla stačí včas a bezpečně zabrzdit, pokud vozidlo před ním náhle zastaví. Skoro třetina řidičů dvě vteřiny mezi vozidly nedodržuje. "V našem návrhu je bezpečná vzdálenost pro nákladní vozidla a autobusy 50 metrů před jedoucím vozidlem při rychlosti vyšší než 50 km/h. Pro osobní automobily je při rychlosti vyšší než 80 km/h 30 metrový rozestup. Dnes lze porušení bezpečné vzdálenosti postihovat pouze v případě, že dojde ke srážce (jinak jej nelze prokázat). Navrhujeme proto stanovit konkrétní vzdálenost, při níž vždy dochází k porušení bezpečného odstupu, a to navíc už závažným způsobem," vysvětluje ministerstvo.

Související obsah

Nemusíte mít ale obavy z toho, že se před vás zařadí jiný vůz, "sebere" vám bezpečný odstup a vy se najednou dopustíte přestupku. "Měření bezpečné vzdálenosti bude probíhat především na stanovených úsecích, kde policie bude moci pořídit sérii snímků zachycující celou událost a každou bude vyhodnocovat jednotlivě. Nebude se tedy jednat o automatizovaný systém, který by řidiči pokutu sám hned odeslal," zní plán.

Pro začínající řidiče bude platit po dobu 2 let snížená bodová hranice na 6 bodů. Nepovede to k tomu, že si řidič udělá autoškolu a poté dva roky nebude řídit? Tím by se nehodovost mladých řidičů projevila až po třech letech.

Takový názor ministerstvo nesdílí: "Nevidíme motivaci v tom si ušetřit na autoškolu, udělat si řidičský průkaz a poté průkaz strčit na dva roky do šuplíku". Mladí řidiči se výrazným způsobem dle statistik podílí na nehodách se závažnými důsledky. Toto opatření by mělo mladé řidiče odrazovat od nebezpečné jízdy a nechat jim časový úsek na to, aby se takzvaně "vyjezdili". 

Související obsah

Proč se tvrději netrestá nezaplacení pokuty ve správním řízení? Je řešení obsaženo v novém návrhu?

Novela bodového systému umožňuje zajistit řidičský průkaz i v případě, kdy ho řidič nemá u sebe. Tato změna má zvýšit efektivitu výběru kaucí, zamezit vyhýbání se přestupkovému řízení a nakonec vést k zaplacení pokuty. V Praze by mohlo být vybírání pokut efektivnější, pokud projde návrh, aby se z pražského magistrátu projednání přestupků v prvním stupni převedlo na městské části. To by mohlo odblokovat odložené přestupky.

TN.cz
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Důležité Události