Bezpečnostní pásy

Zbytečná chyba, po které zemře 80 lidí ročně. Dělají ji nejčastěji mladí muži

Zbytečná chyba, po které zemře 80 lidí ročně. Dělají ji nejčastěji mladí muži

Jezdíte v autě nepřipoutaní? V loňském roce zemřelo 80 lidí, kteří v okamžiku nehody neměli zapnutý bezpečnostní pás. Nepřipoutaní řidiči umírají 14krát častěji než ti připoutaní. Přesto se stále spousta lidí v autech nepoutá a radši vymýšlejí všemožné způsoby, jak obelstít nepříjemnou zvukovou signalizaci nezapnutých pásů.

Porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo použít ochrannou přílbu je v Česku třetím nejčastějším bodovaným přestupkem. Jen v roce 2019 bylo evidováno přes 60 tisíc takových případů.

Vloni bylo evidováno 7,8 % nepřipoutaných řidičů, 10,2 % nepřipoutaných spolujezdců na předních sedadlech a 15,6 % nepřipoutaných spolujezdců na zadních sedadlech.

"Na místech dopravních nehod se lze setkat s případy, kdy řidiči obchází signalizační zařízení nezapnutých bezpečnostních pásů různými metodami – zapnutý pás za sedadlem nebo zacvaknutí bezpečnostního pásu spolujezdce do západky bezpečnostního pásu pro řidiče. Byly identifikovány také případy, kdy si byli lidé vědomi nesprávné funkčnosti bezpečnostního pásu a nedostatky se snažili různými způsoby elimininovat. Použití pásu bylo například pro řidiče nepohodlné, a tak se jej pokusil za pomoci různých metod upravit. V řadě případů se jednalo o "domácí zlepšovadla", ale některé výrobky lze bohužel i zakoupit,“ popisuje ředitel Centra dopravního výzkumu (CDV) Jindřich Frič.

Související obsah

Každý rok na českých silnicích zemře v osobních autech 80 nepřipoutaných osob, platilo to vloni i předloni."Jen v loňském roce bylo dalších 146 osob zraněno těžce a 678 zraněno lehce,“ vypočítává šéf Besipu Tomáš Neřold.

"Bylo prokázáno, že nepřipoutaní řidiči umírají čtrnáctkrát častěji než ti připoutaní. Proto existuje povinnost použít bezpečnostní pásy ihned po usednutí do motorového vozidla, tedy ještě před jízdou,“ říká ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje Jiří Smetana.

"Je nutné, aby si nejen řidiči, ale také spolujezdci uvědomili, že bezpečnostní pás je stále nejúčinnějším nástrojem pasivní bezpečnosti. Jeho aktivní používání tak má zcela nezastupitelnou roli na cestě ke snižování počtu úmrtí a těžkých zranění při dopravních nehodách na českých silnicích,“ dodává Neřold.

Nepřipoutané dvoutunové těleso

"V rychlosti 50 km/h působí na nepřipoutaného člověka ve vozidle při nárazu síly, které odpovídají jeho pádu z desetimetrové výšky na betonovou plochu. V okamžiku nárazu odpovídá tato síla působící na lidské tělo až 25násobku jeho hmotnosti," popisuje vliv nárazu vozidla na lidský organismus šéf dopravní policie Karlovarského kraje Pavel Žíha.

Související obsah

Člověk s hmotností 80 kg se tak při nárazu do pevné překážky mění na těleso o hmotnosti až dvou tun. Vzniklá setrvačná síla poté vymrští tělo nepřipoutaného pasažéra ze sedačky a často smrtelným následkům už nemůže zabránit ani správně aktivovaný airbag. Ten je totiž svojí konstrukcí účinný právě v kombinaci se zapnutými bezpečnostními pásy. Jejich používání zachrání každý rok v zemích EU přibližně 8.500 lidských životů.

Řidiči, nebo spolujezdci?

Podle tragických statistik se více poutají řidiči než spolujezdci. Mezi řidiči, kteří zemřeli při nehodách, bylo 23 % nepřipoutaných, mezi spolujezdci 35 %

Muži, nebo ženy?

Ženy jsou při používání pásů zodpovědnější, podíly nepřipoutaných žen jsou ve všech letech nižší než podíly nepřipoutaných mužů. V období 2006 až 2019 nebylo připoutáno 34 % usmrcených mužů a 24 % usmrcených žen. Z těžce zraněných nebylo připoutáno 21 % mužů a 15 % žen, v kategorii lehce zraněných osob nebylo připoutáno 9 % mužů a 5 % žen.

Mladí, či zkušení?

Nepřipoutaní jezdí častěji mladší lidé. S přibývajícím věkem jejich podíl klesá – platí to až na výjimky (usmrcené osoby ve věku 55-64 let a lehce zraněné osoby ve věku 65 let a více) u všech kategorií - usmrcených, těžce i lehce zraněných osob.

Související obsah


Podle CDV jezdí lidé bez pásů víc o víkendech. Za celé sledované období (2006 až 2019) bylo v průměru při dopravních nehodách v osobních automobilech evidováno 28 % nepřipoutaných osob v pracovní dny a 38 % nepřipoutaných osob o víkendu. Těžce zraněných nepřipoutaných osob bylo evidováno v pracovní dny 17 %, o víkendech 22 %. U lehce zraněných osob bylo evidováno v pracovní dny 6 % a o víkendech 9 % nepřipoutaných osob.

Nejvyšší podíly nepřipoutaných osob na fatálních nehodách osobních vozidel byly evidovány v kraji Jihočeském a Libereckém, naopak nejnižší podíly nepřipoutaných osob byly zaznamenány v hlavním městě Praze a v Jihomoravském kraji.


V automobilovém světě se bezpečnostní pásy, jako součást povinné výbavy vozu, poprvé objevily v sériové produkci u modelů Volva již v roce 1959. V tehdejším Československu bylo povinné použití bezpečnostních pásů na předních sedadlech při jízdě mimo obec uzákoněno roku 1967. Cílem bylo razantní snížení fatálních následků dopravních nehod.

Související obsah

Podle zákona o provozu na pozemních komunikacích má u nás povinnost připoutat se nejen řidič, ale každá přepravovaná osoba, pokud je sedadlo bezpečnostními pásy vybaveno.

V zákoně je však uvedeno i několik výjimek, kdy se lidé poutat nemusí. Jedna z nich se týká posádek vozidel ozbrojených sil a integrovaného záchranného systému. Ty se nemusí poutat v případě, že řeší mimořádné události a použití bezpečnostního pásu může bránit v rychlém opuštění vozidla. Výjimka se vztahuje také na instruktory autoškol, řidiče při couvání a osoby menší než 150 centimetrů, ale zároveň starší 18 let. Zákon s výjimkou pamatuje i na zdravotní důvody řidičů či přepravovaných osob. Může se stát, že lékař z jakéhokoliv důvodu používání bezpečnostních pásů nedoporučuje. V tomto případě ale musí osobě vystavit potvrzení a člověk oproštěný od této povinnosti jej musí policistům na požádání předložit.

Pravdy o (ne)používání bezpečnostních pásů:

- Pokud se nepřipoutáte, při nárazu vozu vaše tělo pokračuje stejnou rychlostí, jakou mělo vozidlo před nárazem, dokud nenarazí na čelní sklo, volant nebo airbagy (Newtonův zákon o setrvačnosti).

- Pokud se nepřipoutáte, ohrožujete sebe i své spolujezdce, při nárazu vozidla je můžete zabít svým vlastním tělem.

- Pokud máte ve vozidle airbag, musíte se poutat.  Airbag je doplňkový bezpečnostní systém. Pokud nejste připoutaní, může mít na vás „vystřelený“ airbag devastující účinek.

- Na předním sedadle s airbagem nepřepravujte osobu menší 150 cm. Airbag je totiž konstruován tak, že počítá s osobou vyšší než 150 cm. Nižším osobám může při aktivaci způsobit vážná zranění v obličeji, v horším případě dokonce smrt zlomením vazu.

Související obsah


Pokud je ve vozidle přepravováno dítě, pak musí být umístěno v dětské autosedačce a to na všech typech komunikací. Při výběru autosedačky je důležité dbát na to, aby byla homologovaná a odpovídala věku, výšce a hmotnosti dítěte. Pokud kupujete sedačku tzv. z druhé ruky, dejte pozor, zda není poškozená. Při dopravní nehodě by totiž dost zásadně mohla ohrozit život či zdraví dítěte. Dětské zádržné systémy jsou určeny pro děti menší 150 centimetrů a s hmotností nižší než 36 kilogramů.

TN.cz
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Důležité Události