Pravidla silničního provozu

Hrozivé manévry na přejezdech. Řidiči se chovají jako sebevrazi!

Hrozivé manévry na přejezdech. Řidiči se chovají jako sebevrazi!
Zdroj: TN.cz

Policejní hlídky při každé akci u železničních přejezdů hlásí podobné výsledky. Pokaždé v jejich sítích uvízne několik řidičů, kteří nerespektují červená světla. Někdy se chovají jako sebevrazi. A pravidla porušují i chodci nebo cyklisté.

Jde o životy. Nejen řidičům, ale i cestujícím ve vlacích. Přesto někteří šoféři neváhají na jet na přejezd na červenou nebo dokonce ve chvíli, kdy už jdou dolu závory.

Policisté opakovaně vyjíždějí k přejezdům při speciálních akcích. S pomocí dalekohledů a teleobjektivů sledují chování řidičů, chodců i cyklistů. A pokaždé hlásí celou řadu přestupků.

Šoféři mají problémy s dodržením předepsané rychlosti na přejezdech, často se při řízení věnují svým telefonům, nejsou připoutáni a mnohdy také nerespektují výstražná světla.

Související obsah

Tak jako třeba šofér domíchávače, kterého policisté natočili při nedávné akci na přejezdech v Královéhradeckém kraji:

Projel na červenou těšně před tím, než šly závory dolu. Kdyby se vlak srazil s takovým kolosem, následky budou tragické...

Při středečním zátahu na 90 přejezdech v Královéhradeckém kraji policisté odhalili během jednoho dne 131 přestupků. Kromě řidičů dostalo pokutu i několik chodců a cyklistů, kterým červená na přejezdu nic neříkala.

“Přestože nedošlo v loňském roce k žádnému úmrtí na železničním přejezdu v kraji, roste mírně v meziročním srovnání počet dopravních nehod. V roce 2018 se událo na železničních přejezdech v kraji celkem 10 nehod, statistiky letošního roku vykazují již 7 nehod,“ vysvětluje důvod preventivní akce policejní mluvčí Magdaléna Vlčková.

Podobnou akci mají za sebou i policisté z Moravskoslezského kraje. Výsledky? Během jednoho dne na 4 přejezdech 22 pokut na místě v celkové výši 10 200 korun, 3 přestupky předané do správního řízení. opět několik šoférů projelo přejezd na červenou a znovu se s tím nemazalo ani několik chodců. “Nejednalo se v žádném případě o akci ojedinělou. V roce 2018 jich moravskoslezští policisté uspořádali 11. Po sečtení výsledků zjistíme, že pro porušení zákona udělili v příkazním řízení 122 pokut v celkové hodnotě přesahující 40 000 korun, 12 zjištěných přestupků oznámili příslušnému správnímu orgánu - jednalo se o 11 jízd přes přejezd takzvaně na červenou,” vypočítává policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Vloni policisté v regionu odhalili na přejezdech celkově 526 přestupků. V kraji se stalo 16 nehod na nezabezpečených přejezdech a 15 nehod na přejezdech zabezpečených. Srážek s vlakem bylo 11, zemřel 1 člověk. další srážky přibývají i letos.

Související obsah

Související obsah

Související obsah

Související obsah

Nehod neubývá

V Česku je přibližně 8 300 železničních přejezdů. Podle údajů Drážní inspekce na nich vloni zemřelo 33 lidí, což je o jednoho méně, než v roce 2017. Nehod na přejezdech bylo 171. V průměru při každém pátém střetu umírají lidé. “V posledních letech zaznamenává Drážní inspekce velmi vysoký počet smrtelných nehod na železničních přejezdech. Zatímco dříve lidé umírali při každé desáté nehodě na přejezdu, nyní je to již při každé šesté nehodě,“ uvádí Drážní inspekce.

Související obsah

Česko podle Nejvyššího kontrolního úřadu patří kvůli počtu obětí na železničních přejezdech k nejhorším v Evropě. Počet nehod na přejezdech neklesá. V drtivé většině jsou viníky účastníci silničního provozu, kteří vjedou na přejezd v době, kdy to zákon zakazuje.
Přibližně 15 procent nehod se stane na přejezdech zabezpečených závorami. Zhruba 45 procent všech nehod na přejezdech zabezpečených jen světly a 40 procent na přejezdech, které označují jen kříže.

Související obsah

Před nebezpečnými manévry varují i policisté v zahraničí. Ty v americkém Orlandu před pár dny vyděsila hrůzná nehoda vlaku s černým SUV. Jeho řidič předváděl na přejezdu se závorami šílené manévry, vypadá to skoro jako pokus o sebevraždu:

Řidič SUV přežil, ale skončil v nemocnici ve vážném stavu. Ve vlaku se nikomu nic vážného nestalo. “ Dodržujte všechny dopravní předpisy, zejména pokud se blížíte k železničním přejezdům. Snažit se projet, když se blíží vlak, je nesmírně nebezpečné. Cvičte trpělivost a jezděte bezpečně,“ prosí řidiče tamní policie.

Podobné výzvy přidává i ta Česká.


Jaká jsou pravidla, která se týkají přejezdů?

Zákon o provozu na pozemních komunikacích stanoví v § 28 a § 29 základní pravidla vzhledem k železničnímu přejezdu:

Bezpečné přejetí přejezdu: Před železničním přejezdem si musí řidič počínat zvlášť opatrně, zejména se přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejet.

Související obsah


Řazení: Vozidla se před železničním přejezdem řadí za sebou v pořadí, ve kterém přijela. Nejde-li o souběžnou jízdu nebo o jízdu podle § 12 odst.2, smějí vozidla přejíždět přes železniční přejezd jen v jednom jízdním proudu.


Rychlost: Ve vzdálenosti 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění smí řidič jet rychlostí nejvýše 30 km/hod. Svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, smí 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění jet rychlostí nejvýše 50 km/hod. Při přejíždění železničního přejezdu nesmí řidič zbytečně prodlužovat dobu jeho přejíždění.


Porucha: Dojde-li k zastavení vozidla na železničním přejezdu, musí jeho řidič odstranit vozidlo mimo železniční trať a nemůže-li tak učinit, musí neprodleně učinit vše, aby řidiči kolejových vozidel byli před nebezpečím včas varováni.


Rozhled: Před železničním přejezdem, u kterého je umístěna dopravní značka "Stůj, dej přednost v jízdě!", musí řidič zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má náležitý rozhled na trať.

A zákon stanoví, také: Kdy nesmí řidič vjíždět na železniční přejezd:

1 je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení,


2 je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení,


3 sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory,


4 je-li již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání nebo pískání; toto neplatí, svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení,


5 dává-li znamení k zastavení vozidla zaměstnanec dráhy kroužením červeným nebo žlutým praporkem a za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem,


6 nedovoluje-li situace za železničním přejezdem jeho bezpečné přejetí a pokračování v jízdě.


V případech uvedených pod písm. a), b) a c) smí řidič vjíždět na železniční přejezd pouze s ústním souhlasem a podle pokynů pověřeného zaměstnance provozovatele dráhy.

Související obsah

Couvání, otáčení, předjíždění, osvětlení vozidla: Zákon dále stanoví, že řidič nesmí na železniční přejezdu nebo v jeho těsné blízkosti couvat, otáčet se a předjíždět. Nesmí zastavit a stát na železničním přejezdu a ve vzdálenosti kratší než 15 m před ním a za ním. Dále řidič nesmí užít dálková světla, je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena nebo mohl-li by být oslněn strojvedoucí vlaku či řidič jiného drážního vozidla. Při zastavení vozidla před železničním přejezdem nesmí řidič užít ani potkávací světla, pokud by jimi mohl oslnit řidiče vozidla v protisměru.

Výše uvedené platí pro cyklisty (obecná pravidla).

Chodcům zákon stanoví:

• Před železničním přejezdem si musí chodec počínat zvlášť opatrně, zejména se musí přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejít.


• Chodec nesmí vstoupit na železniční přejezd v případech a) až e), které jsou uvedeny viz výše v odstavci Kdy nesmí řidič vjíždět na železniční přejezd. V případech uvedených pod písmeny a), b) a c) smí chodec přejít přes železniční přejezd pouze tehdy, jestliže před železničním přejezdem dostal od pověřeného zaměstnance provozovatele dráhy ústní souhlas. V tomto případě je chodec povinen řídit se při přecházení železničního přejezdu pokyny pověřeného zaměstnance provozovatele dráhy. Pověřený zaměstnanec provozovatele dráhy je povinen se na požádání chodce prokázat platným pověřením provozovatele dráhy.

Sankce

Řidiči motorového vozidla, který vjíždí na železniční přejezd v případech kdy je to zakázáno, hrozí ve správním řízení pokuta 2500 až 5000 korun, zákaz činnosti až na 6 měsíců a 7 bodů. Policisté takové přestupky nejsou oprávněni řešit na místě. V některých případech je jednání řidičů řešeno i v trestním řízení.

Související obsah

Další přestupky řidičů mohou policisté řešit na místě, výše pokut se pohybuje od jednoho až po několik tisíc korun.

Ostatním účastníkům silničního provozu hrozí na místě pokuta do 2500 korun.

TN.cz
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

K tématu Pravidla silničního provozu

Důležité Události