Ústavní soud

Přišli jste o auto? Máte smůlu! Soud posvětil 'vyvlastnění' polopřevodů

Přišli jste o auto? Máte smůlu! Soud posvětil 'vyvlastnění' polopřevodů
Zdroj: Profimedia

Změny zákonů před několika lety způsobily komplikace řadě motoristů. Ti, kteří nestihli vypsané lhůty, nebo se o ně nezajímali, mohli dokonce přijít o auto či motorku. Vozidla, u kterých nebyl dotažený převod nebo byly dočasně odhlášené, totiž úřady jednou pro vždy vyřadily z provozu. Ústavní soud teď rozhodl, že postupovaly podle veřejného zájmu a motoristé tak mají smůlu.

Stát ke konci roku 2015 vyřadil z provozu o půl milionu vozidel víc než v předchozích letech. Chtěl se zbavit aut a motorek, u kterých nebyl dotažený převod na nové majitele nebo byly dočasně odhlášené. Pokud jejich “majitelé“ nestihli vypsané lhůty, o vozidla prostě navždy přišli. Znovu je přihlásit do registru vozidel už nebylo možné.

To je i případ muže z Královéhradecka, který takto přišel o motorku. Koupil ji v roce 2014, původní majitel ji odhlásil, jenže ten nový převod nedotáhl a na úřadě motorku na své jméno nepřihlásil. Ta tak zůstala v režimu takzvaného polopřevodu.

Související obsah

Jenže stát polopřevody zrušil. Vypsal lhůtu do konce června 2015. Kdo do té doby nestihl vozidlo v polopřevodu dohlásit, přišel o něj. “V případě, že tak vlastník vozidla neučiní, vozidlo zanikne a už nebude možné ho dále provozovat,“ zněl jasný pokyn.


Nezapíšeš, máš smůlu

Motorkář přesně takhle přišel o možnost na svém stroji dál jezdit. “Žalobce ve lhůtě do 30. června 2015 nepožádal správní orgán o zápis změny nového vlastníka k tomuto vozidlu a o věc se začal zajímat až v srpnu téhož roku,“ uvádí k jeho případu Ústavní soud. To už bylo pozdě. Magistrát města Hradec Králové po uplynutí lhůty odmítl zapsat muže do registru silničních vozidel jako vlastníka motocyklu a eviduje toto vozidlo jako zaniklé.

Související obsah

Podle dostupných údajů měly v té době vozidlo v polopřevodu desítky tisíc lidí. Většina přepis stihla včas. Ale několik desítek motoristů o vozidla prostě přišlo. Týklalo se to i dalších lidí, jejichž auta byla z různých dočasně odhlášena. Po roce 2015 už nedostali možnost je znovu zapsat.

Muž z Královéhradecka se s tím nespokojil a obrátil se na soud. Krajský soud v Hradci Králové mu podle platných zákonů nemohl pomoci, ale přesto se přiklonil na jeho stranu: “ztotožnil se s tvrzením žalobce, že vlastnické právo žalobce k motocyklu bylo zcela znehodnoceno, neboť žalobce z administrativních důvodů není oprávněn svou věc užívat. Potlačeno je i jeho oprávnění s věcí disponovat, neboť sice formálně je oprávněn převést své vlastnické právo na jiného, avšak ani případný nabyvatel nebude oprávněn věc užívat,“ popisuje Ústavní soud.

Královéhradecký soud novelizované zákony označil za “faktické vyvlastnění“ a nepřiměřený zásah do vlastnických práv. S tím, že veřejný zájem (zpřehlednění registru vozidel) je sporný a míra jeho závažnosti je v porovnání se zásahem do ústavně zaručených základních práv zanedbatelná.

Obrátil se proto na Ústavní soud, aby patřičné zákony posoudil.

Vyhrál veřejný zájem

“Vzhledem k tomu, že napadeným ustanovením došlo k zásahu do vlastnického práva, bylo nutné se zabývat otázkou, zda je tento zásah přípustný a zda bylo dosaženo spravedlivé rovnováhy v kolizi mezi právem na ochranu vlastnického práva a ochranou veřejného zájmu. Ústavní soud za tímto účelem podrobil napadené ustanovení tzv. testu proporcionality a dospěl k závěru, že ustanovení v něm obstojí,“ uvedl po středečním vyhlášení soudce zpravodaj David Uhlíř.

Ústavní soud tak návrh Krajského soudu v Hradci Králové na zrušení části zákonů zamítl. Veřejný zájem “vyčistit“ registr vozidel byl podle ÚS legitimní. Úřady chtěly celý proces přepisu aut a motorek zpřehlednit a zbavit se polopřevodů, aby nedocházelo k sporům, kdo je odpovědný za přestupky nebo kdo má platit pojištění.

Lidé prý měli času dost

“Jednou z podstatných změn, které novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích přinesla, byla změna postupů při zápisu změny údaje o vlastníkovi či provozovateli vozidla (tzv. „přeregistrace“ vozidla) tak, aby se zamezilo obcházení nebo porušování povinností dosavadního i nového vlastníka vozidla řádně a včas zajistit zápis změny vlastníka či provozovatele vozidla v registru,“ doplnil Ústavní soud.

Související obsah

Smyslem změny zákonů bylo podle něj přimět lidi ke splnění povinností a zajistit, aby v registru vozidel vždy byl zřejmý aktuální vlastník vozidla. A také se zbavit vozidel, která byla sice zapsaná jako dočasně vyřazená, ale už dávno neexistovala. “Lze proto konstatovat, že napadené ustanovení zásadním způsobem přispělo k zajištění bezpečnosti silničního provozu, resp. k ochraně života, zdraví a majetku jeho účastníků,“ dodal soud. Na zápis změn v registru měli prý lidé času dost.

TN.cz
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Důležité Události