železniční přejezd

Spor o železniční přejezdy: Mohou za nehody řidiči, nebo špatné značení?

Nehod na českých železničních přejezdech vloni opět přibylo. Následky jsou často fatální. Mnohé nebezpečné situace jsou přitom naprosto zbytečné. Řada řidičů nedodržuje základní pravidla nebo je vůbec neznají, přestože jde o základní učivo v autoškolách.

Šoféři si stěžují, že řada železničních přejezdů je u nás nepřehledná nebo nedostatečně zabezpečená. Zmatek podle nich způsobuje i nejasné dopravní značení.

Správa železnic (SŽDC) upozorňuje, že za řadu nehod může nepozornost, spěch, přehnaná sebedůvěra nebo nedostatečná znalost pravidel silničního provozu.

“Nelze určit jednu konkrétní příčinu zvyšujícího se počtu mimořádných událostí na železnici, skutečnost je však taková, že po letech poklesů těchto incidentů došlo v roce 2019 k jejich opětovnému nárůstu,” uvádí SŽDC.

Související obsah

Vedle rozsáhlého plánu rekonstrukcí přejezdů spouští také novou informační kampaň, ve které chce upozornit řidiče na základní pravidla.

Co byste měli o přejezdech vědět?

Správa železnic v prvním preventivním videu (podívejte se v úvodu článku) upozorňuje na základní druhy přejezdů:

S výstražnými kříži

S výstražnými kříži a světelnou signalizací

S výstražnými kříži, světelnou signalizací a závorami

Zároveň připomíná, že červené světlo je nadřazené závorám a upozorňuje, že řidiči by měli vždy přibrzdit a rozhlédnout se.

Jenomže někteří řidiči reagují podrážděně. Některé nezabezpečené přejezdy jsou podle nich nepřehledné. Ať už kvůli úhlu, který koleje se silnicí svírají, nebo kvůli přírodním překážkám či protihlukovým bariérám. “Napadlo vás železničáře, že máte v republice stovky nechráněných přejezdů, do kterých řidič náklaďáku, kamionu nevidí a vidět ani nemůže? Vzhledem k tomu že máme 21. století, je takový problém v rámci bezpečnosti železniční a silniční dopravy osadit na tyto přejezdy obyčejné zrcadlo?” vyzývá Správu železnic jeden ze šoférů.

Související obsah

“Docela se mi líbí poznámka, že řidič má zpomalit a rozhlédnout se. Je to sice pravda, ale asi na 70% přejezdů není kvůli náspům, keřům a stromům nic vidět,” podotýká jiný řidič.

Další volají po větší kontrole a tvrdších trestech pro hříšníky, kteří značení nerespektují.

Nejasné značení

Mnozí ale naopak tvrdí, že u přehledných přejezdů je značení šikanuje - například u některých přejezdů osazených křížem i světly je podle nich zbytečně aké značka “Stůj, dej přednost v jízdě!”

Například ve Vejprnicích u Plzně, kde se stalo několik tragických nehod, zatím závory chybí, přestože po nich volá radnice i drážní inspekce. Napravit by to měla až modernizace trati z Plzně do Domažlic plánovaná na rok 2021. Do té doby se musí řidiči spolehnout na světla, která doplňuje stopka.

Jenomže, co platí, když u přejezdu svítí bílá světla? Musí řidiči přesto před kolejemi zastavit? Podle policie, která na místě občas vybírá pokuty, ano. Jenomže i podle vyjádření ministerstva dopravy to není pravda - světelné signály jsou nadřazené svislým značkám upravujícím přednost.

Související obsah

“U přejezdu, který je osazen, jak světly tak značkou “Stůj, dej přednost v jízdě!” je řidič povinen zastavit na takovém místě, odkud má náležitý rozhled na trať, pouze v případě, kdy světelná signalizace není v činnosti,” vysvětluje ministerstvo.

Správa železnic přesto radí šoférům před každým přejezdem alespoň přibrzdit: “Nejenom konstrukcí přejezdu, ale také aktuálními podmínkami v daném místě může dojít ke snížení přehlednosti a pak je zcela v pořádku, pokud i před takovým přejezdem řidič zcela zastaví, než aby s nejistotou nebo dokonce bez přehledu o situaci přejel.”

Základní pravidla

Připomeňte si, jaká pravidla na přejezdech platí a co za ně hrozí. Ačkoliv základní pravidlo zní: Vlak má vždycky přednost a vlak vždy vyhrává…

Související obsah

Zákon o provozu na pozemních komunikacích stanoví v § 28 a § 29 základní pravidla vzhledem k železničnímu přejezdu:

Bezpečné přejetí přejezdu: Před železničním přejezdem si musí řidič počínat zvlášť opatrně, zejména se přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejet.

Řazení vozidel: Vozidla se před železničním přejezdem řadí za sebou v pořadí, ve kterém přijela. Nejde-li o souběžnou jízdu nebo o jízdu podle § 12 odst.2, smějí vozidla přejíždět přes železniční přejezd jen v jednom jízdním proudu.

Rychlost: Ve vzdálenosti 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění smí řidič jet rychlostí nejvýše 30 km/hod. Svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, smí 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění jet rychlostí nejvýše 50 km/hod. Při přejíždění železničního přejezdu nesmí řidič zbytečně prodlužovat dobu jeho přejíždění.

Porucha vozidla: Dojde-li k zastavení vozidla na železničním přejezdu, musí jeho řidič odstranit vozidlo mimo železniční trať a nemůže-li tak učinit, musí neprodleně učinit vše, aby řidiči kolejových vozidel byli před nebezpečím včas varováni.

Rozhledové poměry: Před železničním přejezdem, u kterého je umístěna dopravní značka "Stůj, dej přednost v jízdě!", musí řidič zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má náležitý rozhled na trať.

Kdy nesmí řidič vjíždět na železniční přejezd:

- je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení,

- je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení,

- sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory,

- je-li již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání nebo pískání; toto neplatí, svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení,

- dává-li znamení k zastavení vozidla zaměstnanec dráhy kroužením červeným nebo žlutým praporkem a za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem,

- nedovoluje-li situace za železničním přejezdem jeho bezpečné přejetí a pokračování v jízdě.

Související obsah

Řidič také nesmí na železniční přejezdu nebo v jeho těsné blízkosti couvat, otáčet se a předjíždět.

Nesmí zastavit a stát na železničním přejezdu a ve vzdálenosti kratší než 15 m před ním a za ním.

Řidič nesmí užít dálková světla, je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena nebo mohl-li by být oslněn strojvedoucí vlaku či řidič jiného drážního vozidla. Při zastavení vozidla před železničním přejezdem nesmí řidič užít ani potkávací světla, pokud by jimi mohl oslnit řidiče vozidla v protisměru.

Související obsah

Sankce

Přestupky řidičů motorových vozidel definované v odstavci Kdy nesmí řidič vjíždět na železniční přejezd nejsou policisté oprávněni řešit na místě, ale oznamují správním orgánům. Ostatní přestupky řidičů mohou policisté řešit v příkazním řízení na místě, výše pokut se pohybuje od jednoho až po několik tisíc korun, a to dle spáchaného jednání. V zákonem stanovených případech je jednání řidičů řešeno i v trestním řízení. 

TN.cz
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Související témata

Důležité Události