ČOI

Kontroly u českých pump: Je kvalita paliva lepší, nebo tankujeme patoky?

Kontroly u českých pump: Je kvalita paliva lepší, nebo tankujeme patoky?
Zdroj: ČOI

Inspektoři ČOI během loňska zkontrolovali 2.668 vzorků paliva, které odebrali na českých čerpacích stanicích. Podle rozborů tvrdí, že kvalita nabízeného paliva se neustále zlepšuje. Výsledky kontrol pohonných hmot za rok 2019 byly historicky nejlepší.

Nedostatků na pumpách v Česku ubývá. Tvrd’to Česká obchodní inspekce (ČOI), která během celého loňského roku odebrala 2.688 vzorků pohonných hmot a “jen” v 18 případech nabízené palivo vyhodnotila jako nekvalitní. “Stanoveným parametrům nevyhovělo 18 vzorků, což je 0,7 procenta,” potvrzuje ČOI. V roce 2019 uložila zákaz prodeje na 86.034 litrů pohonných hmot v celkové hodnotě přes 2,7 milionu korun.

Související obsah

Oproti roku 2018 došlo ke zlepšení, v předminulém roce totiž nevyhovělo 1,1 % odebraných vzorků. “V porovnání výsledků s rokem 2018 bylo v roce 2019 zaznamenáno výrazné zlepšení jakosti u vzorků automobilových benzinů (ze 1,9 % na 0,3 %). Zhoršení jakosti bylo zaznamenáno u vzorků motorové nafty (z 0,7 % na 1,0 %), LPG pro pohon (z 0,0 % na 0,3 %) a ethanolu E85 (z 0,0 % na 10,0 %). Nulové hodnoty vykazovaly odebrané vzorky CNG,” upřesňuje ČOI.


Při kontrolách jakosti pohonných hmot v roce 2019 se však objevily odchylky závažnějšího charakteru, které nasvědčují tomu, že mohou být do pohonných hmot přidávány složky mající podstatný vliv na jakost pohonných hmot. “V těchto případech může docházet nejen 
k poškození spotřebitele, negativnímu vlivu na životní prostředí, ale i k daňovým únikům,” upozorňuje mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

Související obsah


V 11 případech inspektoři vloni zakázali další prodej nekvalitních pohonných hmot, což znamená více než 86 tisíc litrů zadrženého paliva. “Tyto pohonné hmoty nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami,” dodává Fröhlich.

Zákaz se týkal:

81.823 litrů nafty v hodnotě  2,6 milionu korun

2.095 litrů benzinů v hodnotě téměř 76 tisíc korun

597 litrů ethanolu E85 v hodnotě přes 16 tisíc korun

1.519 litrů LPG v hodnotě téměř 23 tisíc korun

Celková jakost odebraných a kontrolovaných vzorků pohonných hmot byla v roce 2019 kolísavá.

“Nejvyšší počet nevyhovujících vzorků pohonných hmot a to 4 vzorky byly zjištěny v měsících únoru a listopadu, v měsících dubnu, červenci a srpnu 2019 nebylo zjištěno porušení právních předpisů. V ostatních měsících roku 2019 se počty nevyhovujících vzorků pohybovaly od 1 do 3 vzorků,” popisuje mluvčí ČOI.

Automobilové benziny

V roce 2019 bylo odebráno a kontrolováno celkem 1.010 vzorků automobilových benzinů. Stanovené požadavky technické normy na jakost automobilového benzinu nesplnily celkem 3 vzorky.

Motorové nafty

V roce 2019 bylo odebráno a kontrolováno celkem 1.308 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnilo 13 vzorků jakostní ukazatele stanovené dle příslušné technické normy.

LPG

V roce 2019 bylo odebráno a kontrolováno celkem 300 vzorků LPG. Z tohoto počtu odebraných a kontrolovaných vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy.

CNG

V roce 2019 bylo odebráno a kontrolováno celkem 40 vzorků tohoto druhu motorového paliva. Všechny odebrané a kontrolované vzorky CNG vyhověly všem jakostním požadavkům stanoveným v technické normě.

Související obsah

Ethanol E85

V roce 2019 bylo odebráno a kontrolováno celkem 10 vzorků pohonné hmoty ethanol E85. Z tohoto počtu odebraných a kontrolovaných vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy.

Biopaliva v pohonných hmotách

V průběhu roku 2019 byl zkontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 1.308 vzorků motorové nafty. Laboratorními rozbory bylo zjištěno překročení horní přípustné hranice obsahu biosložky u 1 vzorku v tomto druhu motorového paliva. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 1.010 vzorků tohoto druhu motorového paliva. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení horní přípustné hranice.

Související obsah

ČOI sleduje kvalitu pohonných hmot od roku 2001. Kontrolu provádí formou odběrů vzorků u čerpacích stanic na celém území České republiky, včetně jejich rozborů v odborné laboratoři.

Až do roku 2015 zaznamenávali inspektoři vyšší počty prohřešků, například v roce 2001 dosahovaly nedostatky téměř 14 %, v roce 2003 se vyšplhaly na 12, 5 % a ještě v roce 2010 zaznamenala ČOI téměř 8 % pochybení.

Související obsah

Zlomovým rokem ve zlepšení kvality pohonných hmot byl rok 2015. Od této doby ČOI eviduje cca 1 % nedostatků v kvalitě jakosti odebraných vzorků pohonných hmot. Výsledky kontrol pohonných hmot za rok 2019 byly historicky nejlepší.

TN.cz
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

K tématu ČOI

Důležité Události