Mladí řidiči

Řidičák na zkoušku? V současné podobě je to paskvil, varují experti

Řidičák na zkoušku? V současné podobě je to paskvil, varují experti
Zdroj: Profimedia

Součástí chystaných změn silničního zákona, které mají na stolech poslanci, je i zavedení takzvaného "řidičáku na zkoušku“, což je v české legislativě výrazná novinka, ačkoliv se o ní diskutuje už nejméně 25 let. Začínající řidiči by podle návrhu měli být posuzování přísněji - odebrání čerstvého řidičáku jim hrozí už za 6 trestných bodů, namísto běžných 12 bodů. Expertům Unie autoškol ČR se ale současná podoba návrhu vůbec nelíbí, o jejich stanovisku informoval ústřední automotoklub ÚAMK.

Podle chystané novely o provozu na pozemních komunikacích by měl být zaveden specifický přístup k mladým, začínajícím řidičům. Pokud návrh projde, tak dva roky po získání řidičáku bude pro všechny platit snížená bodová sazba. "Další významnou změnou je zavedení specifického přístupu k začínajícím řidičům, tzv. "řidičského průkazu na zkoušku", který bude realizován prostřednictvím bodového systému. U začínajících řidičů se navrhuje snížit hranici celkového počtu bodů, při jejímž dosažení pozbudou řidičské oprávnění, na polovinu, tedy na celkový počet 6 bodů," píše se v důvodové zprávě.

Zastánci řidičáku na zkoušku argumentují tím, že mladí a nezkušení řidiči představují na českých silnicích mimořádné riziko.

Související obsah

Asociaci autoškol se ale současná podoba návrhu vůbec nelíbí. Vyplývá to z analýzy její expertní komise, kterou na svém webu zveřejnil automotoklub ÚAMK. "Předmětný návrh novely zákona v souvislosti s mladými řidiči shledáváme jako velmi zjednodušený, populistický, nedokonalý a diskriminační. Tímto systémem snížení následků dopravních nehod u mladých řidičů rozhodně nelze nedosáhnout," shrnuje svůj postoj expertní komise.

Autoškoly: Novela je diskriminační paskvil

Autoškoly uznávají, že změna cílená na mladé řidiče, je určitě potřebná. Jejich vyhodnocení současného návrhu je ale velmi tvrdé: "I přes tu skutečnost, že se v naší republice myšlenka na určité omezení řidičského oprávnění u mladých řidičů probírá téměř 30 let a práce na ní započaly ještě na ministerstvu vnitra, je novela paskvil, který snad neprojde poslaneckou sněmovnou v předložené podobě."

Z novely podle nich jasně není patrné, na které držitele řidičského oprávnění se má nové pravidlo vztahovat a návrh se opírá o názory vyplývající ze statistik, které jsou však podle zástupců autoškol často dezinformačně, či účelové předkládané, aby navrhovatelé novelu obhájili.

Související obsah

"Není pravdou, že začínající řidiči způsobují výrazně větší počet dopravních nehod, přičemž jejich nehody (statisticky dokumentované) jsou velmi specifické. Často se jedná o drobná poškození, způsobená horší schopností zvládnutí či manipulace s vozidlem např. při parkování apod. Většina mladých řidičů svoji řidičskou praxi začíná s vozidlem svých rodičů a pod jejich dohledem. V takovém případě k nehodám dochází velmi zřídka," upozorňují experti.

Velkým problémem jsou první samostatné jízdy "zelenáčů", zejména ve chvíli, kdy vezou další mladé pasažéry. "V takových případech bohužel místo respektu nastupuje snaha vyrovnat se ve schopnostech - zejména v rychlosti jízdy nebo při špatném předjíždění - ostatním řidičům a předvádět se před ostatními," připouští expertní komise autoškol.

Co na přísnější trestání začínajících řidičů říká dopravní expert Roman Budský? Podívejte se na jeho jarní komentář k chystaným úpravám bodového systíému a dalším změnám pravidel: 

V takových případech opravdu často dochází k vážným dopravním nehodám s účastí či přímým zaviněním mladých řidičů. Následky těchto nehod jsou mnohem horší a závažnější. "Pouhým okleštěním bodového ohraničení na polovinu od ostatních řidičů se však tento problém nikterak nevyřeší," podotýkají odborníci.

Je potřeba lépe vychovávat

Navrhovaná novela podle nich cílí pouze na restrikci, nikoli na výchovu. "S mladými řidiči dál nepracuje – pouze je postihuje, což je špatně," vzkazují odborníci. Podle nich by bylo lepší zavést pro mladé začínající řidiče vícestupňovou zkušební dobu tak, aby takový řidič v jejím průběhu něco získal v oblastech schopností, dovedností a zkušeností.

"Na konci zkušební doby je nutné určité praktické ověření dovedností mladého řidiče. Je nutné eliminovat ty případy, že mladý řidič ve "zkušební době" prostě neřídí a následně bude po zkušební době ohodnocen administrativně jako řidič splňující kritéria na udělení trvalého řidičského oprávnění," popisují zástupci autoškol.

Mladí mají v Česku horší podmínky

Upozorňují také na to, že mladí řidiči v ČR jezdí v síti mnohem horší infrastruktury proti vyspělým evropským státům: Dálniční síť je nedokončená, chybějí na mnoha místech obchvaty obcí a měst, vozový park je starší a auta mají méně prvků aktivní i pasivní bezpečnosti a horší jízdní vlastnosti, což se v ČR negativně projevuje na nehodovosti a následcích dopravních nehod. Navíc mladí často podléhají špatným vzorům, kterými jsou pro ně zejména negativní návyky neukázněných zkušenějších českých řidičů.

"Restrikce není řešení, restrikce je potřebný nástroj v případě, že výchova už nestačí. Novela právě z restrikcí vychází, výchovu mladého řidiče zcela přehlíží a vůbec se jí nezabývá. Mladí řidiči potřebují nasbírat zkušenosti a mít vhodné příklady pro zakódování ukázněného jednání, respektu a odpovědnosti při řízení vozidel," vzkazují experti.

Zkušební doba a povinný kurz

Důležité je podle nich, aby mladý řidič byl i po dobu zkušební doby sledován, jak je ukázněný – právě systémem bodového hodnocení řidičů motorových vozidel - a na konci zkušební doby jeho chování vyhodnotit.

Příkladem by mohlo být, že po zkušební dobu se trestné body odepisovat nebudou a po dvou letech se prohřešky vyhodnotí v několika stupních:

V prvním stupni by byl řidič bez trestného bodu nebo maximálně s jedním záznamem za méně závažný prohřešek, ohodnocený nejvýše 2 body.

Ve druhém stupni by byl řidič, který nasbíral v průběhu dvou let více trestných bodů do určitého limitu (což je k diskuzi), avšak v systému bodového hodnocení by nespáchal přestupek zařazený v nejpřísnější nebo nejzávažnější kategorii, ani by nespáchal v tomto období žádný z přestupků opakovaně.

Ve třetím stupni by byli řidiči, kteří do předcházejících dvou stupňů nezapadají anebo se zcela vybodují.

"S každou kategorií, podle výše uvedené stupnice, v rámci výchovy by bylo vhodné pracovat v rámci doškolení nebo dokonce přezkoušení," dodává expertní komise Unie autoškol ČR.

Související obsah

Každý řidič ve zkušební době, než požádá o udělení plnohodnotného řidičského oprávnění, by pak měl absolvovat "Kurs bezpečné defenzivní jízdy – zvládání krizových situací“, aby si osvojil reakce na možnou vzniklou krizovou situaci, zásady bezpečné jízdy, ohleduplnost k ostatním účastníkům provozu, ale i základní fyzikální vlastnosti vozidel, pneumatik a brzd a význam aktivní i pasivní bezpečnosti nebo třeba i základy poskytování první pomoci.

Praxe, praxe, praxe

Začínající řidič absolvuje v autoškole 28 praktických jízd po 45 minutách. "Za takovou dobu reálně nelze řidiče plně připravit na všechny situace, které bude v budoucnu při řízení vozidla nucen řešit. Autoškoly mladého řidiče naučí ovládat vozidlo a základní návyky, ale je nutné, aby si je mladý řidič opravdu osvojil a zakódoval. Bezpodmínečná je samozřejmě kvalitní příprava a výchova nových mladých řidičů, zejména v teoretické oblasti a v oblasti zásad bezpečné jízdy. Velmi častým jevem v současné době u mladých žadatelů o řidičské oprávnění je, že bezproblémově zvládnou teoretickou zkoušku formou elektronického testu, ale význam zkušebních otázek z pravidel provozu vůbec nechápou," uvědomují si autoškoly, které už léta volají po změnách metodiky výuky.

Související obsah

Největší a nejdokonalejší autoškolou je potom samotná praxe; desítky, stovky, tisíce, desetitisíce a snad i statisíce situací, které na silnici zažije a správně vyhodnotí. "K tomu však musí mladému řidiči dopomoci ostatní účastníci provozu, přinejmenším svou ohleduplností a respektem, zejména pokud takové vlastnosti sami po mladém řidiči požadujeme," doplňují odborníci.

Kdo se vrátí domů živý…

"Je zcela pozitivní odlišit zákonným předpisem začínající řidiče od zkušených a věnovat této hranici významnou pozornost. Ovšem stejně tak je nezbytné určit jasná pravidla, za jakých se nováček stane "definitivním" řidičem s vlastnostmi rovnocennými těm zkušeným, čili méně potenciálně nebezpečným, resp. řidičem s více bezpečným, předvídatelným, rutinně zkušeným chováním při každém pohybu rukama volantem či nohou na pedálech plynu, brzdy a spojky. To však současné návrhy novely zákona č. 3 61/2000 Sb. nenabízejí. Jsou povrchní, nedbalé, alibistické. Přitom by měly určovat, kdo z nás se vrátí po cestě autem domů živý a zdravý," dodává ve svém stanovisku expertní skupina Unie autoškol ČR.

TN.cz
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Důležité Události