Za volantem

Na tohle si dejte pozor! Mezi přechodem a místem pro přecházení je zásadní rozdíl

Na tohle si dejte pozor! Mezi přechodem a místem pro přecházení je zásadní rozdíl
Ilustrační snímek Zdroj: Profimedia

Míst pro přecházení v českých městech přibývá, ale řada chodců a řidičů vůbec netuší, že něco takového existuje, jaké povinnosti na takových místech mají, co musí dodržet a jak se chovat. Místo pro přecházení totiž není to samé jako klasický přechod se zebrou!

Kromě klasických přechodů pro chodce křižují silnice ve městech stále častěji i takzvaná místa pro přecházení chodců. "Chodci toto místo používají stejně jako přechody pro chodce a neuvědomují si, že tím hazardují se svým životem," upozorňuje radnice severočeského Mostu, která zveřejnila i obrázek, který ukazuje rozdíl mezi přechodem a místem pro přecházení:

Zdroj: Statutární město Most

​Podobných míst pro přecházení jsou ve městech stovky, přibývají i na velmi frekventovaných ulicích a v městských centrech. Mívají podobu ostrůvku nebo bezbariérového sníženého okraje chodníku a vznikají většinou po rekonstrukcích silnic. Přitom řidiči ani chodci mnohdy netuší, že takové místo není přechod pro chodce a slouží pouze pro snadnější překonání komunikace.

Rozdílné značení

V čem je vlastně ten rozdíl? Patrné je jiné značení. Na přechodu je vždy vyznačená "zebra", místo pro přecházení je pouze ohraničeno přerušovanými čarami, tedy vodorovným značením na vozovce, které je velmi podobné přejezdu pro cyklisty. Někdy značení úplně chybí! Ani svislé značky u místa pro přecházení být nemusí, zatímco přechod je vždy označen i svislou značkou.

Rozdílná pravidla

Zásadní je ale rozdíl v pravidlech pro chodce i pro řidiče!

U přechodu pro chodce platí, že řidič nesmí: Ohrozit nebo omezit chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce nebo který zjevně hodlá přecházet pozemní komunikaci po přechodu pro chodce, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před přechodem pro chodce; tyto povinnosti se nevztahují na řidiče tramvaje.

Související obsah

​U místa pro přecházení žádná zvláštní pravidla určena nejsou - značení pouze vyznačuje místo stavebně upravené a uzpůsobené pro přecházení chodců přes pozemní komunikaci. To znamená, že řidič nesmí ohrozit chodce, který už vstoupil do vozovky, ale chodec musí dodržet veškerá pravidla, která platí pro přecházení mimo klasický přechod - smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy. A před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe nebo ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.

Zásadní rozdíl v přednosti chodců

Hlavní rozdíl mezi přechodem pro chodce a místem pro přecházení je tedy "přednosti" chodců, kteří se teprve chystají přecházet. Pokud stojí u přechodu pro chodce a chystají se přecházet, řidič by je měl pustit a umožnit přechod na druhou stranu vozovky. Pokud ale stojí u místa pro přecházení a chystají se přecházet, žádná, ani relativní přednost tu neplatí.

A pokud už chodec vozovku přechází? Na přechodu ho řidič mě nesmí ohrozit, ani omezit. Na místě pro přecházení ho řidič mě nesmí ohrozit.

Díky svému grafickému provedení může značení na místě pro přecházení připomínat podobně vyznačený přejezd pro cyklisty. Na chování na vozovce by ale případná záměna nic nemění - ani chodec v místě pro přecházení vozovky, ani cyklista na přejezdu pro cyklisty nemají přednost!

Ani na přechodu není přednsot absolutní

Dopravní experti také opakovaně upozorňují, aby si chodci uvědomili, že ani na přechodu nemají absolutní a ničím neomezenou přednost. Na zebru nesmí vstoupit bezprostředně před blížícím se vozidlem, tedy v případech, kdy řidič přijíždějícího vozidla už by nestihl zastavit. Pokud chodci nabudou pocitu, že si přednost mohou i v takových situacích vymáhat, může se jim to fatálně vymstít. Vždy je lepší před přecházením navázat oční kontakt, ujistit se, že o vás řidič ví a že zpomaluje, pak teprve vstoupit na přechod.

Související obsah

Víte jaké další pravidla pro chodce při přecházení platí? Tak například:

Pokud je blíž než 50 metrů od něj křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod, musí chodec přecházet jen na těchto místech.

Na přechodu pro chodce se chodí vpravo.

Mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose.

Jakmile vstoupí chodec na přechod pro chodce nebo na vozovku, nesmí se tam bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat.

Chodec musí dát přednost tramvaji.

Chodec nesmí překonávat zábradlí nebo jiné zábrany na vozovce.

Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Důležité Události