Ústavní soud

Žádné výmluvy na osobu blízkou! Pokuty budou dál platit majitelé

Žádné výmluvy na osobu blízkou! Pokuty budou dál platit majitelé
Zdroj: TN.cz

Když policie neodhalí řidiče, který spáchá přestupek, pokutu musí zaplatit majitel nebo provozovatel auta. Tahle povinnost u nás platí už několik let. Ústavní soud (ÚS) posuzoval, jestli není protiústavní. Nakonec rozhodl, že zákon o silničním provozu se měnit nebude. Výmluvy na osobu blízkou se tak nevrátí.

Až k Ústavnímu soudu se dostal případ majitele auta, kterému se nelíbí, že musí za neukázněného řidiče zaplatit dvoutisícovou pokutu a další tisíc korun jako náklady za projednání přestupku.

“Správního deliktu se měl žalobce dopustit tím, že jako provozovatel motorového vozidla v rozporu s § 10 odst. 3 zákona o silničním provozu nezajistil, aby při jeho užití na pozemních komunikacích byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená zákonem o silničním provozu,“ uvádí ÚS.

Související obsah

Podle platného zákona je totiž za přestupky, u kterých není známý řidič nebo se ho nepodaří identifikovat, zodpovědný provozovatel auta, tedy nejčastěji jeho majitel. Ten má taky platit pokutu, i když u přestupku vůbec nebyl. A nebo musí řidiče "prásknout".

Zákon se měnil v roce 2011 kvůli zneužívání institutu osoby blízké. Řidiči, které policie u přestupku nepřistihla, se vymlouvali, že za volantem neseděli. Blízkou osobu přitom nemuseli identifikovat, protože mají v takovém případě právo odmítnout výpověď.

Ústavní soud posuzoval, jestli přenesením odpovědnosti z hříšného řidiče na “nevinného“ provozovatele nejsou porušována ústavně zaručená základní práva.

Související obsah

A rozhodl, že právní úprava protiústavní není. "Zákon může stanovit provozovateli vozidla povinnosti k zajištění účinné regulace silničního provozu, kterou si vyžaduje masivní využívání motorových vozidel, s nimiž jsou přirozeně spojena některá nebezpečí pro životy, zdraví a majetek lidí. Každý, kdo se rozhodne opatřit si vozidlo, si musí být těchto povinností vědom," stojí v nálezu soudce Pavla Rychetského.

ÚS kauzu projednával na popud Krajského soudu v Ostravě, který konkrétní případ majitele auta projednával. Podle krajského soudu zákon předem přisuzuje vinu provozovateli vozidla. Odpovědnosti se může zbavit jen v případě, že do 15 dnů od doručení výzvy k úhradě sdělí údaje o totožnosti řidiče. A to i v případě, že jde o osobu blízkou.

Podle názoru krajského soudu mohla být napadená ustanovení v rozporu s principem právního státu a právem odepřít výpověď i zásadou presumpce neviny.

Maximální pokuta, kterou může provozovatel vozidla dostat za nedodržení povinností řidiče a pravidel provozu na pozemních komunikacích je 10.000 korun.

TN.cz
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Důležité Události